sunnuntai 21. tammikuuta 2018

Kevätkokous ja hallituksen kokous pidetään 14.3.2018 osoitteessa Kimmontie 3A13

Yhdistyksen kevät- ja varsinainen kokous pidetään 14.3.2018 klo 18 osoitteessa Kimmontie 3A13. Ryhmälomakkeet ovat tervetulleita, samoin kuin kaikki oululaisesta pelikulttuurista kiinnostuneet!

Yhdistyksen kevätkokouksen asialista on seuraava:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. päätetään kokous

Hallituksen kokouksessa peliryhmäavustuksien lisäksi käsitellään erinäisiä oululaisen pelikulttuurin avainasioita. Kaikki ovat tervetulleita!

Kokouksien pöytäkirjojen tiivistelmät löytyvät kommenteista.

Jos sinulla on kysyttävää tai muuta ilmoitettavaa niin ole ihmeessä yhteydessä hallituksen sähköpostiin osoitteessa: hallitus@kuudesrinki.fi

2 kommenttia:

 1. Kuudes rinki ry:n kevätkokous

  Aika ja paikka: 14.3.2018 klo 18, Kimmontie 3A13, 90570 Oulu
  Läsnä: Tuomas Kuusniemi, Juho Auer, Timo Kähtävä, Ari Kivimäki, Tanja Kuusniemi
  §1 Kokouksen avaus
  - Puheenjohtaja Timo Kähtävä avasi kokouksen klo 18:06.
  §2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
  - Timo Kähtävä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
  - Juho Auer valittiin sihteeriksi
  - Tuomas Kuusniemi ja Ari Kivimäki valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi ja tarvittaessa ääntenlaskijaksi.
  §3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  §4 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
  §5 Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
  - Rahastonhoitaja Juho Auer esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.
  §6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  - Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

  §7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  §8 Kokouksen päättäminen

  VastaaPoista
 2. Kuudes rinki ry:n hallituksen kokous 2/2018

  Aika ja paikka: 14.3.2018 klo 18, Kimmontie 3A13, 90570 Oulu
  Läsnä: Juho Auer, Timo Kähtävä, Ari Kivimäki, Tuomas Kuusniemi, Tanja Kuusniemi

  §1 Kokouksen avaus
  - Puheenjohtaja Timo Kähtävä avasi kokouksen 18:26.
  §2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

  §3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

  §4 Asialistan hyväksyminen

  §5 Posti-, ilmoitus- ja jäsenasiat
  - Kirje Oulun kaupungilta.
  - Rahastonhoitaja Juho Auer solmi uuden toimitussopimus Trapestin Oy kanssa
  - Puheenjohtaja Timo Kähtävällä on yhdistyksen dokumentteja sisältävä sininen kansio.
  - Postilokeron avaimet ovat puheenjohtaja Timo Kähtävällä, varapuheenjohtaja Tuomas Kuusniemellä ja rahastonhoitaja Juho Auerilla. Postilokeron tunnus on PL30.
  §6 Keskustelua Kuudennen Ringin mainostamisesta.
  - Juho Auer palauttaa peliryhmälomakkeen lahjakorteista ensi kokoukseen.
  - Kartoitetaan edelleen osallistumista coneihin, kuten Sykecon 2018 tapahtumaan. joka järjestetään marraskuussa 2018.
  - Ari Kivimäki osallistuu 28-29.4 Kummacon 2018 tapahtumaan. Yhdistys korvaa Ari Kivimäen matkakuluja.
  - TImo Kähtävä tilaa uusia käyntikortteja. Graafinen suunnittelu on kesken.
  - Tuomas Kuusniemi käynyt Alfaconissa edustamassa Kuudes rinki ry:tä.
  §7 Aloituspaketti
  - Kaksi peliryhmää on tavoitettu. Jatketaan aloituspaketin markkinointia.
  - Juho Auer kirjoittaa kotisivulle ja Facebookiin mainoksen aloituspaketista.

  §8 Akateemisten roolipeliseurojen ekskursio
  - Oulussa järjestetään 24.3.2018 Akateemisten roolipeliseurojen ekskursio. Kuudes rinki ry:n hallitus osallistuu mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys korvaa kuluja edustajille. Tuomas Kuusniemi on jo ilmoittautunut, ja Timo Kähtävä tulee jos kykenee.
  §9 Seuraava kokous
  - Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 9.5.2018, joka pidetään osoitteessa Kimmontie 3A13.
  §10 Ryhmäsihteerien tapaaminen ja koulutus
  - Juho Auer on yhteydessä CRYOn ry:n uuteen rahastonhoitajaan, ja tälle ja kaikille halukkaille koulutustilaisuuden liittyen ryhmäsihteerien toimintaan.
  §11 Tietoturvalain muutos
  - Tuomas selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä miten 25.5. voimaantuleva tietoturvalain muutos vaikuttaa Kuudes rinki ry:n toimintaan
  - Juho Auer selvittää voiko yhdistyksen kotisivujen ongelmaa korjata.
  §12 Kokouksen päättäminen

  VastaaPoista