lauantai 16. tammikuuta 2016

Yhdistyksen kevätkokous ja hallituksen kokous perjantaina 25.3.2016 klo 18 Kissapöllönkujalla

Heps!

Kuudes rinki ry:n hallitus kutsuu täten yhdistyksen armollisen ja arvoisan jäsenistön osallistumaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen, jonka jälkeen pidetään tavallinen hallituksen kokous jossa käsitellään mm. peliryhmien avustukset. Kevätkokous alkaa perjantaina 25.3. klo 18 osoitteessa Kissapöllönkuja 11A2.

Yhdistyksen kevätkokouksen asialista on seuraava:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. päätetään kokous
Hallituksen kokouksessa peliryhmäavustuksien lisäksi käsitellään erinäisiä oululaisen pelikulttuurin avainasioita. Kaikki ovat tervetulleita!

Kokouksien pöytäkirjojen tiivistelmät löytyvät kommenteista.

4 kommenttia:

 1. HOX! Kevätkokous siirretty 25.3 toiminnantarkastajan kiireiden takia.

  VastaaPoista
 2. Kuudes rinki ry:n kevätkokous
  Juho Auer
  hallitus@kuudesrinki.fi
  Aika ja paikka: 25.3.2016 klo 18, Kissapöllönkuja 11A2, 90540 Oulu

  Läsnä: Tuomas Kuusniemi, Juho Auer, Timo Kähtävä, Niko Lintula, Tuomas Kuusniemi, Ari Kivimäki

  §1 Kokouksen avaus
  - Puheenjohtaja Tuomas Kuusniemi avasi kokouksen klo 18:04.

  §2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
  - Tuomas Kuusniemi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
  - Juho Auer valittiin sihteeriksi
  - Niko Lintula valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi ja tarvittaessa ääntenlaskijaksi.

  §3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  §4 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

  §5 Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
  - Rahastonhoitaja Juho Auer esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.

  §6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

  §7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  - Muita käsiteltäviä asioita ei ole.

  §8 Kokouksen päättäminen
  - Puheenjohtaja Tuomas Kuusniemi päätti kokouksen kello 18.12

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuudes rinki ry
   Toimintakertomus vuodelta 2015

   Yhdistyksen tavoitteet
   Vuoden 2015 aikana pelattiin lukuisia yhdistyksen järjestämiä roolipelikampanjoita. Pelaajat saivat kokea myönteisiä kokemuksia hahmojensa tarinoiden kautta ja pelinjohtajat saivat vietyä tarinoita näkemyksensä mukaan päätökseen. Perinteisten roolipelien lisäksi yhdistyksen toiminnan piiriin kuului myös tarinakorttipelejä ja tarinalautapelejä. Yhdistyksen toiminnassa oli mukana kolmesataaviisikymmentäviisi 15–28 –vuotiaista oululaista nuorta.

   Toimintamenetelmät

   Roolipeliryhmät
   Yhdistyksen varsinainen toiminta oli roolipelaaminen. Yhdistyksellä toimi useita roolipelikampanjoita. Kampanja on roolipeliseikkailuista koostuva tarinajatkumo, jota roolipelaa yksi tai useampi peliryhmä pelinjohtajiensa johdolla. Roolipeliryhmä on pelinjohtajan vetämä ryhmä pelaajia, joka pelinjohtajan johdolla pelaa oman osansa tarinaa. Ryhmäsihteerit pitivät kirjaa ryhmiensä kokoontumisista ja vastasivat ryhmien taloudesta.

   Tarinapelit
   Yhdistyksen toimintaan kuuluvat keskeisesti myös tarinakorttipelit ja -lautapelit. Tarinakorttipeli on erityisin tarkoitukseen valmistetuin pelikortein pelaten muodostettava tarina. Tarinalautapeli on erityisin tarkoitukseen valmistetuin pelinappuloin pelaten muodostettava tarina. Tarinapelissä pelaaja valitsee tarinan muodostavat kortit ja pelinappulat ja pyrkii voittamaan muodostuvan konfliktin niillä.

   Leiritoiminta
   Yhdistys järjesti jäsenilleen lukuisia leirejä 2015 CRYO ry:n järjestämiin oululaisiin Maracon-roolipelitapahtumiin ja osallistui kuljetuksen järjestämiseen pohjoismaiden suurimpaan roolipelitapahtumaan, Ropeconiin.

   Hallinto
   Hallintotavassa pyrittiin keveyteen, ja asiat hoidettiin pääsääntöisesti toimihenkilöpäätöksillä automaatiota pitkälle hyödyntäen.

   Taloudenpito
   Yhdistyksen hallitus ohjasi yhdistyksen taloudenpitoa noin kerran kahdessa kuukaudessa. Ryhmävastaavat hoitivat peli- ja muiden maksujen keräämisen pelaajilta.

   Rahoitus ja jäsenmaksut
   Toiminnan omarahoitus hoidettiin ensisijaisesti peliryhmien keskuudessaan sopimien pelimaksujen keräämisellä. Lisäksi haettiin avustusta Oulun nuorisolautakunnalta.

   Poista
 3. Kuudes rinki ry:n hallituksen kokous 2/2016
  Juho Auer
  hallitus@kuudesrinki.fi
  Aika ja paikka: 25.3.2016 klo 18:18, Kissapöllönkuja 11A2, 90540 Oulu

  Läsnä: Tuomas Kuusniemi, Juho Auer, Timo Kähtävä, Ari Kivimäki ja Niko Lintula

  §1 Kokouksen avaus
  - Puheenjohtaja Tuomas Kuusniemi avasi kokouksen klo 18:18.

  §2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

  §3 Pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta

  §4 Asialistan hyväksyminen

  §5 Posti-, ilmoitus- ja jäsenasiat
  - Postia Oulun kaupungilta
  - Laskuja ja perintäkirjeitä liittyen postilokeroon
  - Lasku Trapestilta
  - Lasku pahkispektiltä
  - Juho Auer on antanut korotonta lainaa yhdistyksen kiireellisten menojen hoitoon. Laina pyritään maksamaan takaisin pikimmiten.

  §6 Avainten säilytys

  §7 Keskusteltiin Kuudennen ringin mainostamisesta
  - Julianna Kähtävän mainos on hyväksytty Kuudes rinki ry:n viralliseksi mainokseksi. Timo Kähtävä lähettää lopullisen mainoksen hallituksen listalle. Tekopalkkioksi budjetoidaan 200€.
  - Keskusteltiin mainostuksesta kummaconissa. Deadline uusille mainoksille on 31.5.2016. Mainoksien ulkoasusta päätetään myöhemmin. Juho Auer selvittää bannereiden käyttöä.

  §8 Kuudes rinki ry:n kotisivujen päivitys
  - Päätettiin lisätä nykyisen hallituksen kuvat erilliselle välilehdelle. Juho Auer selvittää asiaa edelleen.

  §9 Keskustelua Maraconin kävijöiden ikäjakauman määrittämisestä
  - CRYO:n rahastonhoitaja Timo Mattila toimitti tiedon Maraconin ikäjakaumasta. Ikäjakauma on liitteenä.

  §10 Cryon vuosijuhlat järjestetään 16.4.2016
  - Puheenjohtaja Tuomas Kuusniemi edustaa Kuudes rinki ry:tä. Puheenjohtajalle korvataan osallistumiskuluja 40€.

  §11 Dragon Legion
  - Puheenjohtaja Tuomas Kuusniemi edusti Kuudes rinki ry:tä pohjoisruotsin Gällivare Dragon Legion workshopissa.

  §12 Keskustelua ryhmälomakkeesta ja viime vuoden kuiteista
  - Rahastonhoitaja Juho Auer laatii vuoden 2016 ehdotuksen uudeksi peliryhmälomakkeeksi.
  - Kuudes rinki ry:n hallitus kuuli vuoden 2015 toiminnantarkastajaa Ari Kivimäkeä ja rahastonhoitaja Juho Aueria vuoden 2015 peliryhmälomakkeiden puutteista. Hallitus päätti, että vuoden 2015 virheet ovat luonteeltaan pieniä ja korjaaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä. Toiminnantapoja muutetaan kuitenkin niin, että peliryhmälomakkeiden kuitit lasketaan tarkemmin ja rahastonhoitaja huomauttaa ryhmäsihteereitä asiankuulumattomia kuiteista.

  §13 Seuraava kokous
  - Kevätkokous järjestetään 11.5.2016 klo 18.00 osoitteessa Tellervontie 2 A, jonka jälkeen pidetään hallituksen kokous samassa osoitteessa. Tuomas Kuusniemi järjestää varauksen.

  §14 Kokouksen päättäminen

  VastaaPoista